Αρχική

Καλωσορίσατε! Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της ενέργειας “Η ΠΑΜΘ δίαυλος ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την απασχόληση και τις επενδύσεις”, η οποία διαρκεί από την 1/1/2017 έως και τις 31/12/2017. Στόχος της ενέργειας είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό για το τι ακριβώς κάνει και τι επιτυγχάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής και την Αναπτυξιακή Ροδόπης – ΑΝΡΟ Α.Ε. ΟΤΑ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας ΑΜΘ και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ενώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε αν βρείτε στην ενότητα “ΣΧΕΤΙΚΑ“.

Σχετικά

Σχετικά με την ενέργεια «Η ΠΑΜΘ δίαυλος ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την απασχόληση και τις επενδύσεις»:

Μια ευρύτερη ενημερωτική και πληροφοριακή εκστρατεία που θα ενημερώνει το ευρύ κοινό για το τι ακριβώς κάνει και τι επιτυγχάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η ενημερωτική εκστρατεία θα αφορά ενέργειες που έχουν γίνει ή προβλέπονται να εφαρμοστούν στην περιοχή της Ροδόπης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από προγράμματα της ΕΕ υπέρ της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με το Δίκτυο των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας ΑΜΘ (Αναπτυξιακή Καβάλας, Αναπτυξιακή Δράμα, Δημοσυνεταιριστική Έβρου και Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου) και έχοντας την τεχνογνωσία διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε θα επιτύχει την μέγιστη διάχυση της πληροφορίας σε όλη την περιοχή της Περιφέρειας. Η συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες της Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Έβρου και σε επαφή με την Δομή Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΑΜΘ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π της ΠΑΜΘ θα επιτύχει την μέγιστη δικτύωση με στόχο την προβολή όλων των ενεργειών της ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Σχέδιο Juncker):

Το Επενδυτικό Σχέδιο στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:

  • κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών
  • στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία
  • δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος.

Μάθετε περισσότερα για το Επενδυτικό Σχέδιο ΕΔΩ.

Σχετικά με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής:

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επίσης, οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε δραστηριότητες και δράσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
To Europe Direct (Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής) αντικατέστησε το INFO POINT EUROPE Κομοτηνής που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι η Αναπτυξιακή Ροδόπης και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Δήμο Κομοτηνής.
Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 500 περίπου κέντρων στα 28 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 19 βρίσκονται στην Ελλάδα.
Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την Ε.Ε., ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της Ε.Ε. Παρέχει στους πολίτες της Ροδόπης, αλλά και ολόκληρης της ΠΑν.ΜΘ υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να αποκτά πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Ε.Ε. ,τη νομοθεσία, τις πολιτικές ,τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά. Η αποστολή των Κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT είναι ενημερωτική, έχοντας όμως ως στόχο να προωθείται η ενεργός συμμετοχή του πολίτη.
Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη – μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπάγονται στη Γενική Δ/νση Επικοινωνίας της ΕΕ και βρίσκονται υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος – μέλος.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να μάθετε περισσότερα για το Europe Direct Κομοτηνής

Σχετικά με την Αναπτυξιακή Ροδόπης – ΑΝΡΟ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.:

H Αναπτυξιακή Ροδόπης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1992 με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΝΡΟ) ΑΕ και με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής. Μετά την επιτυχημένη πορεία της το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο ΑΝΡΟ.
Η Αναπτυξιακή Ροδόπης Δημιουργεί Στηρίζει Συντονίζει Υλοποιεί και Διαχειρίζεται  τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Νομού Ροδόπης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΚΠΣ και των άλλων εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Περιοχής, προσφέροντας καινοτόμες ή πιλοτικές λύσεις και πρακτικές δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας τεχνογνωσία, μετέχοντας σε δίκτυα με στόχο την μεταφορά εμπειριών, γνώσης και συντελώντας στην άρση της απομόνωσης μέσα από οργανωτικά μοντέλα προσαρμοσμένα στην τοπικές ανάγκες με ένα συνεχόμενα αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό με την χρήση της νέας τεχνολογίας και των πιο σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης, αναδεικνύοντας ότι η περιοχή μπορεί θέλει και αποτελεί χώρο πρώτης ευκαιρίας.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να μάθετε περισσότερα για την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Παρουσίαση ΑΝΡΟ Α.Ε.

Νέα – Δράσεις

Μάθετε όλα τα νεότερα για τη δράση #InvestinRodopi:

Για Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου κάντε κλικ εδώ:

Νέα - Δράσεις

Θέλετε να μάθετε όλα τα νέα του #InvestinRodopi; Γραφείτε στο newsletter μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

* indicates requiredΕπικοινωνία

Έχετε ερωτήσεις; Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν!

Προγράμματα

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανά περίοδο χρηματοδότησης, όπως επίσης και προσκλήσεις για νέες ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων στην περιφέρεια ΑΜΘ. Εάν αναζητείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις και τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών στην ΕΕ, κάντε κλικ εδώ.

Επιλέγετε την ενότητα που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα και από το κεντρικό μενού.

 

Συγχρηματοδοτούμενα έως και το 2006 Συγχρηματοδοτούμενα 2007-2013

Συγχρηματοδοτούμενα 2014-2020 Προκηρύξεις