Πολυδύναμα Συμβουλευτικά Κέντρα Κέχρου – Οργάνης

Η ίδρυση των Πολυδύναμων Κέντρων στην Οργάνη και τον Κέχρο στηρίζεται στο Μέτρο 1.15 της κατηγορίας των πράξεων 1.15.1 Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Συμβουλευτική- Προκατάρτιση- Κατάρτιση- ΣΥΥ κτλ.», 1.15.2. Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Προώθηση της Απασχόλησης», 1.15.3. Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Κοινωνικές Υπηρεσίες» Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στόχοι ΠρογράμματοςΤο πρόγραμμα στοχεύει να παραμείνουν οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης στον τόπο τους με το πλεονέκτημα της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους κάνοντας την  Κοινότητα περιοχή πρώτης ευκαιρίας. Για να φτάσουν σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν σε επενδυτικά σχέδια και κοινοτικές πρωτοβουλίες του Δ’ ΚΠΣ, που είναι η επόμενη πρόκληση και στην οποία στρέφει το ενδιαφέρον της η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μέσα από το πρόγραμμα επιχειρείται παράλληλα η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων της Κοινότητας Οργάνης και της Κοινότητας Κέχρου, η προώθηση των ίσων ευκαιριών για άντρες και γυναίκες, η σταδιακή ενεργή συμμετοχή των κατοίκων των δυο κοινοτήτων στα κέντρα αποφάσεων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη συμβουλευτική στήριξη σε θέματα απασχόλησης και αυταπασχόλησης.

Ωφελούμενοι Προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης:

 • Ανεργοι.
 • Υποαπασχολούμενοι.
 • Εργαζόμενοι.
 • Γεωργοί – κτηνοτρόφοι.
 • Ανδρες.
 • Γυναίκες.

Οφέλη Συμμετοχής από το Πρόγραμμα

 • Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μπορούν να έχουν προσωπική πληροφόρηση σε ό,τι σχετίζεται με την εργασία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
 • Το πρόγραμμα διαθέτει στους συμμετέχοντες σε προσωπικό επίπεδο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, γεωπόνο, κτηνίατρο, οικονομολόγο, νομικό και μάλιστα δωρεάν.
 • Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες  να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν ενεργά και ν’ αυξήσουν τις δυνατότητες τους για να επιδοτηθούν από τα προγράμματα που θα προκηρυχτούν στα πλαίσια του Δ ΚΠΣ 2007-2013.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνιστά ένα πολύ καλό προηγούμενο μια και η εμπειρία που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθεί θετικά σε περίπτωση που διεκδικήσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης αλλά και σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
 • Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες  ν’ ανακαλύψουν καλύτερους τρόπους εκμετάλλευσης των αγρών τους ή του ζωικού κεφαλαίου τους καθώς και τρόπους προώθησης των προϊόντων τους.
 • Οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια των επιστημόνων του προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα οργανωμένο προσωπικό σχέδιο δράσης, το οποίο τ θα τους βοηθήσει σταδιακά ν’ αυξήσουν τα εισοδήματά τους.
 • Οι συμμετέχοντες μέσω των Πολυδύναμων Κέντρων θα έχουν πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων, μέσω των στελεχών των Κέντρων αλλά και με την χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.