Επενδυτικό Σχέδιο Juncker

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη προάγει την
ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις επενδύσεις προκειμένου να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να καλύψει μακροπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες και να ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα και τις υποδομές της EE. Για τον σκοπό αυτό, στηρίζει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία μέσω μιας σειράς έργων βασισμένων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, δημιουργεί ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον απομακρύνοντας τα εμπόδια για τις επενδύσεις και κινητοποιεί πόρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το βασικό στοιχείο σε αυτήν την τελευταία πτυχή είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε έργα υποδομών και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Το ΕΤΣΕ, παρέχοντας συνολική εγγύηση ύψους 21 δισ. ευρώ για επιχειρηματικά
έργα και έργα υποδομών, εκ των οποίων τα 16 δισ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα 5 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στοχεύει να ξεκλειδώσει επιπρόσθετες επενδύσεις τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριετίας. Κατά τον Μάιο του 2017, η χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ είχε τη δυνατότητα κινητοποίησης 194 δισ. ευρώ ή ποσοστού 62% αυτού του ποσού-στόχου. Η πρωτοβουλία θα εξακολουθήσει να επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Πάνω από 416 000 εταιρείες μικρότερου επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν των επενδύσεων για τις ΜΜΕ στο
πλαίσιο του ΕΤΣΕ.

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα;

-Ποιες είναι οι δράσεις του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη;

Οι δράσεις του έχουν να κάνουν με

  • την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων,
  • τη στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, και
  • τη δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις δράσεις και τα εργαλεία του Επενδυτικού Σχεδίου μπορείτε να βρείτε εδώ: Δράσεις Επενδυτικού Σχεδίου

-Ποιο το ιστορικό αυτής της πρωτοβουλίας;

Αφότου ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναστραφεί αυτή η καθοδική πορεία και να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.
Οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς, χρειάζεται μόνο να κινητοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων. Δεν υπάρχει μία μοναδική ή απλή απάντηση, κανένα «κουμπί ανάπτυξης» που μπορούμε να πατήσουμε ούτε ενιαία λύση για όλα τα προβλήματα.

-Πως μπορώ να είμαι συνεχώς ενήμερος για τις εξελίξεις σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο;

Μπορείτε να βρίσκετε όλα τα σχετικά νέα εδώ: Επικαιρότητα

Βρείτε εδώ Εκδόσεις σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, όπως επίσης και Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Μπορείτε εδώ να βρείτε την Παρουσίαση του Επενδυτικού Σχεδίου, του κ. Αργύρη Περουλάκη – Αναπληρωτή Επικεφαλής στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Υπηρεσία Έρευνας