Πολυδύναμα Συμβουλευτικά Κέντρα Κέχρου – Οργάνης

Η ίδρυση των Πολυδύναμων Κέντρων στην Οργάνη και τον Κέχρο στηρίζεται στο Μέτρο 1.15 της κατηγορίας των πράξεων 1.15.1 Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Συμβουλευτική- Προκατάρτιση- Κατάρτιση- ΣΥΥ κτλ.», 1.15.2. Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Προώθηση της Απασχόλησης», 1.15.3. Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Κοινωνικές Υπηρεσίες» Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στόχοι ΠρογράμματοςΤο πρόγραμμα στοχεύει να παραμείνουν οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης στον τόπο τους με το πλεονέκτημα της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους κάνοντας την  Κοινότητα περιοχή πρώτης ευκαιρίας. Για να φτάσουν σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν σε επενδυτικά σχέδια και κοινοτικές πρωτοβουλίες του Δ’ ΚΠΣ, που είναι η επόμενη πρόκληση και στην οποία στρέφει το ενδιαφέρον της η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μέσα από το πρόγραμμα επιχειρείται παράλληλα η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων της Κοινότητας Οργάνης και της Κοινότητας Κέχρου, η προώθηση των ίσων ευκαιριών για άντρες και γυναίκες, η σταδιακή ενεργή συμμετοχή των κατοίκων των δυο κοινοτήτων στα κέντρα αποφάσεων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη συμβουλευτική στήριξη σε θέματα απασχόλησης και αυταπασχόλησης.

Ωφελούμενοι Προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης:

 • Ανεργοι.
 • Υποαπασχολούμενοι.
 • Εργαζόμενοι.
 • Γεωργοί – κτηνοτρόφοι.
 • Ανδρες.
 • Γυναίκες.

Οφέλη Συμμετοχής από το Πρόγραμμα

 • Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μπορούν να έχουν προσωπική πληροφόρηση σε ό,τι σχετίζεται με την εργασία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
 • Το πρόγραμμα διαθέτει στους συμμετέχοντες σε προσωπικό επίπεδο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, γεωπόνο, κτηνίατρο, οικονομολόγο, νομικό και μάλιστα δωρεάν.
 • Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες  να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν ενεργά και ν’ αυξήσουν τις δυνατότητες τους για να επιδοτηθούν από τα προγράμματα που θα προκηρυχτούν στα πλαίσια του Δ ΚΠΣ 2007-2013.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνιστά ένα πολύ καλό προηγούμενο μια και η εμπειρία που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθεί θετικά σε περίπτωση που διεκδικήσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης αλλά και σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
 • Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες  ν’ ανακαλύψουν καλύτερους τρόπους εκμετάλλευσης των αγρών τους ή του ζωικού κεφαλαίου τους καθώς και τρόπους προώθησης των προϊόντων τους.
 • Οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια των επιστημόνων του προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα οργανωμένο προσωπικό σχέδιο δράσης, το οποίο τ θα τους βοηθήσει σταδιακά ν’ αυξήσουν τα εισοδήματά τους.
 • Οι συμμετέχοντες μέσω των Πολυδύναμων Κέντρων θα έχουν πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων, μέσω των στελεχών των Κέντρων αλλά και με την χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ»

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΡΟΔΟΠΗ»
Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ
Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Εταίροι:· Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «Κ.Καραθεοδωρή» Δήμου Κομοτηνής – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

· Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (ΠΑΜΘ)

· Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

· Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

· Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης (Ομοσπονδία Ροδόπης)

· Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής

· Αιχμή Ανώνυμος Εμπορική, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Εξαγωγική, Εισαγωγική Εταιρεία (ΑΙΧΜΗ ΑΕ)

· Τεχνόπολις – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμος Εταιρεία (ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ)

· Δήμος Κομοτηνής

· Δήμος Ιάσμου

· Δήμος Μαρώνειας-Σαπών

· Δήμος Αρριανών

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ

Ανάλυση της υφιστάμενης θέσης των ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

· Σύσταση Διαδημοτικής Δομής υποστήριξης & ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης ΕΚΟ

· Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ οργανισμών /φορέων του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα

· Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για διαδικασίες εργασιών στελεχών παροχής υπηρεσιών ΕΚΟ

· Δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο

· Ίδρυση και λειτουργία δικτύου ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων από επαγγελματικούς φορείς

· Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

· Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού δημοσιοποίησης του έργου

· Πρόγραμμα ενεργειών δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ

· Ηλεκτρονικός κόμβος έργου

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου

· Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

 •  Συντονισμός και Διαχείριση Έργου
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 1
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 2
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 3
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 4
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 5
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 1
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 2
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

13. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

· Εντοπισμός, προσέγγιση, επιλογή ωφελουμένων

· Υποδοχή- Ενημέρωση- Πληροφόρηση – Παραπομπή – Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων

14. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

· Ατομική Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

· Νομική συμβουλευτική

15. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρ/τητας

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων. Μελέτες-αιτήσεις υπαγωγής σε ενισχύσεις

· Mentoring ωφελουμένων για την ίδρυση επιχειρήσεων

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

16. ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

· Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την πρόσληψη τους

· Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 750.000,00 €

 • Στόχος της παρέμβασης
  Στόχος του προτεινόμενου έργου αποτελεί η υποστήριξη 150 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και ανήκουν αποδεδειγμένα στις εξής ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:
  • Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Ατομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Ατομα με αναπηρία
  Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί:
  αφενός να υποστηρίξει σε προσωπικό επίπεδο τους ωφελούμενους, μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, μέσα από τις εξής στοχεύσεις – λύσεις:
  – ίδρυση 25 νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της εμπορίας τροφίμων-ποτών
  – ίδρυση 2 επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
  – κάλυψη 70 θέσεων μισθωτής εργασίας σε δραστηριότητες του μεταποιητικού και του τριτογενή τομέα, αλλά και σε ειδικότητες πράσινης οικονομίας
  – πρόσληψη μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για 45 ωφελούμενους.
  αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό την ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Οι επιλεγείσες ομάδες στόχου αποτελούν κατ΄ εξοχήν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, λόγω των χαμηλών προσόντων τους που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και στην ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό.

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης
150 άτομα

Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα
Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
✔️ Εκπόνηση Μελέτης Χαρτογράφησης της περιοχής παρέμβασης και των ομάδων στόχων, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας και την υφιστάμενη κατάσταση των ομάδων – στόχων
✔️ Δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
– Δικτύωση μεταξύ της ΑΣ και τοπικών φορέων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησης φορέων σχετικά με τους στόχους του έργου
– Δικτύωση μεταξύ της Σύμπραξης και άλλων ΑΣ, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών
✔️ Ενέργειες Ενημέρωσης με αντικείμενο:
– την ευαισθητοποίηση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες – στόχοι, για την προτεινόμενη παρέμβαση και τις δράσεις της
– την ενημέρωση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τις εργασιακές δυνατότητες των ομάδων – στόχων
– την ενημέρωση των ομάδων στόχων σχετικά με τις δράσεις της προτεινόμενης παρέμβασης.
✔️ Διαχειριστικές δράσεις που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του έργου.
✔️ Δράσεις Κατάρτισης – Επιμόρφωσης των Ομάδων-Στόχων
✔️ Δράσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των Ομάδων-Στόχων, που περιλαμβάνουν:
– Συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής στήριξης, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας
– Υποστήριξη των ωφελουμένων μετά την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
– Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων
– Συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών
– Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:
Σύνολο ωφελουμένων: 150 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 25 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 70 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα: 45 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 40 άτομα
αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 2 επιχειρήσεις με 5 απασχολούμενους η κάθε μία
αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 75 θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις από ωφελούμενους)

Περισσότερα για το πρόγραμμα (περιγραφή, φωτογραφίες) μπορείτε να βρείτε εδώ.

INTERACT FRONTIERS

Το πρόγραμμα FRONTIERS – Successful Interreg Project Planning and Implementation – The Case of Remote Areas (Επιτυχής σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων INTERREG σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης) χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό περιφερειακό ταμείο και από εθνικούς πόρους. O συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.388.296,36 €. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 14 /10/2005 έως τις 31/05/2008.

Στόχος Interact Frontiers: Να βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων περιοχών στην πληροφόρηση προκειμένου να υποστηριχθεί η εξοικείωσή τους με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG και να βελτιωθεί η συνεργασία τους με άλλες περιοχές από την άποψη του κοινού προγραμματισμού και της κοινής εφαρμογής των επιτυχημένων προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG.

Αποτελέσματα Υλοποίησης

 • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στους συνεργαζόμενους φορείς του εταίρου αλλά και δυνητικών δικαιούχων, δημοσιών και ιδιωτικών, στις περιοχές στόχου του προγράμματος.
 • Δημιουργία και ανάδειξη καλών πρακτικών, που θα   αποτελέσουν πρότυπα για ενδεχόμενη υποβολή πρότασης σε κάποιο πρόγραμμα Ιnterreg.

Συμμετέχοντες Φορείς
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 9 φορείς με συντονιστή εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο είναι:

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • ALTERRA BV – Landscape Centre – Ερευνητικό Κέντρο του Waganingen της Ολλανδίας